Wat er gaande is

Een groot aantal boeren in het aardbevingsgebied heeft schade als gevolg van de gaswinning. Het gaat dan voornamelijk om schade aan gebouwen en aan het land.

  • Schade aan gebouwen
    Denk aan boerderijen, schuren en stallen. Apparatuur raakt beschadigd en er ontstaan lekken in technische ruimtes. Ook schade aan mestkelders komt veelvuldig voor, maar deze vorm van schade wordt bijvoorbeeld nog niet erkend.
  • Schade aan het land
    Gaswinning zorgt voor verzakkingen van het aardoppervlak. Er is echter geen sprake van een egale bodemdaling. In tegendeel, de verzakking kan zelfs per vierkante meter verschillen. Dit heeft grote gevolgen voor de boer en zijn land. Door de bodemdaling worden drainages aangetast: na verloop van tijd werken deze niet meer.

Het soort schade en de omvang van de schade verschilt natuurlijk per geval. Desalniettemin zijn er momenteel een groot aantal gedupeerde boeren in Groningen.

Schadeafhandeling

Schadeafhandeling is een groot probleem voor de gedupeerde boeren. Zij zitten namelijk vaak met niet-erkende schade, waardoor er geen recht wordt gedaan aan de problemen die zij ervaren. De bestaande maatregelen zijn niet effectief. Het indienen van een schadeclaim is sowieso al een langdurig en complex proces, maar dat wordt verder gehinderd door een gebrek aan juiste mogelijkheden voor boerenbedrijven. Al met al wordt het voor deze boeren uiteindelijk erg moeilijk om hun grond te kunnen verkopen. Dit brengt de toekomst van de landbouw en veeteelt in Groningen in gevaar. Daarom is de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade opgericht.