Wat wij doen

Wij vertegenwoordigen de belangen van boeren in het aardbevingsgebied. Door onze krachten te bundelen staan we sterker. Wij zijn er dan ook voor alle boeren die hulp nodig hebben met hun aardbevingsschade. Samen zoeken we naar oplossingen. Uiteindelijk kunnen we dan de processen van schadevergoeding versnellen. Uw schadedossier Heeft uw boerenbedrijf ook schade opgelopen als gevolg van de gaswinning? We begrijpen dat u makkelijk verstrikt kunt raken in het web van mogelijkheden en instanties. Welk pad kunt u het beste bewandelen om te voorkomen dat u terecht komt in het kastje-naar-de-muur verhaal? Daar kunnen wij u bij helpen. Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade helpt u met het uitstippelen van de juiste route. Samen met u maken we uw schadedossier op orde. Wij brengen ervaring en kennis. Zo kunt u een goed onderbouwde vordering neerleggen. We hebben geen commercieel belang: ons doel is om boeren in Groningen zo goed mogelijk te helpen. Samen sterk Door massa te genereren, staan we sterker. Ons werk blijft daarom niet bij individuele schadedossiers indienen. Nee, wij gaan een stap verder. We zijn ervan overtuigd dat we invloed uit kunnen oefenen op het proces van schadevergoeding. Door alle individuele schadedossiers naast elkaar te leggen, zien we de gemene delers. Die geven ons goed inzicht in wat er fout gaat in het afhandelen van aardbevingsschade bij boeren in Groningen. Zo kunnen we, goed onderbouwd, onze vinger op de zere plek leggen. Door te laten zien dat er voor boeren geen of niet-effectieve mogelijkheden voor schadeafhandeling bestaan, hebben we de kans een verschil te maken. Dan weten we welke acties we moeten ondernemen om de situatie te veranderen. Onze doelstelling is om de processen rondom schadeclaims te versnellen en de kans van slagen te verhogen. Massaclaim Uiteindelijk willen we er naar toe om gezamenlijk een massaclaim neer te kunnen leggen. Een claim ten aanzien van de waardedaling door aardbevingsschade aan onze gebouwen en landerijen. Laten we samen een vuist maken. Er zijn inmiddels al veel boerenbedrijven in het aardbevingsgebied bij dit initiatief betrokken. Doet u ook mee?