Wie wij zijn

Wie wij zijn

Wij zijn de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade. Deze stichting is een initiatief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Ontstaan

In januari 2018 organiseerden de vakbonden een drukbezochte bijeenkomst in Delfzijl voor gedupeerde boeren in het aardbevingsgebied. De grote opkomst was tekenend voor het effect dat gaswinning op Groningse boeren heeft. Tijdens de bijeenkomst in Delfzijl werd besloten de krachten te bundelen. Dit leidde tot een gezamenlijk initiatief: een stichting die de belangen van boeren in het aardbevingsgebied beter vertegenwoordigt. Op 21 februari 2018 werd de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade dan ook officieel opgericht.

Mijnbouwschade

Er is specifiek gekozen voor de term ‘mijnbouwschade’, want mijnbouwschade is breder dan de aardbevingen in Groningen. Denk ook maar eens aan de bodemdaling in Friesland, de mijnbouwschade in Limburg of het effect van zoutwinning in andere delen van Nederland. Groningen is een testcase. Blijkt het concept te werken? Dan kunnen we onze strategie breder uitrollen over andere delen van Nederland.